Neler Yapıyoruz
 Toplam Kalite Yönetim Programları ( ISO, Yalın Yönetim, 5S, 6 sigma)

Toplam Kalite Yönetim Programları ( ISO, Yalın Yönetim, 5S, 6 sigma)

Toplam kalite, bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için gerekli olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin bir sistem yaklaşımı içerisinde, tüm çalışanların katılımı, hedef ve fikir birlikleri sağlanarak ele alınması ve geliştirilmesidir.Toplam Kalite Yönetim Programı üretilen malın kalitesinde artış sağlamasının yanı sıra, hataların ve maliyetlerin en aza indirilmesi özelliği ile yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu program günümüzde, kamu sektöründe veya mal ve hizmet üreten işletmelerde, farklı alanlarda yaşanan sorunların çözülebileceği bir model olarak değerlendirilmelidir. 

Operasyonel Mükemmellik

Operasyonel Mükemmellik

  Operasyonel mükemmellik çalışmaları bir bütünler topluluğudur. Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için insan, malzeme ve ekipman kaynaklarının yüzde yüz etkin olarak kullanılması gerekmektedir. Operasyonel mükemmeliğe giden yolda tüm departmanların yüzde yüz etkin ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz.

  İç Denetim & Öz Değerleme

  İç Denetim & Öz Değerleme

  Şirketlerinize iç denetim yaparak şirket yönetiminin sorumluluğundaki uygulamaların verimliliğini ve etkinliğini mevcut durum analizi yaparak değerlendiriyoruz. İç denetim sürecinin ardından şirketinize en uygun iyileştirme modellerini kapsamlı önerilerden oluşan bir rapor hazırlayarak size sunuyoruz. Raporun devamında ise şirket bünyesinde İç Denetçi Yetiştirme Programı uygulayarak işletmenizde İç Denetçi ekibinizin oluşmasını sağlıyor ve mevcut iş gücünüzü maksimum faydalı konuma taşıyoruz. 

  Kurumsal Performans Yönetim Sistemi

  Kurumsal Performans Yönetim Sistemi

  Bu yönetim sistemi, nihai amacınıza yönelik olarak kurumunuzun tüm departmanlarının performans yönetimini aktif olarak tutarlı ve verimli bir şekilde kontrol etmenize olanak sağlar. Geçmiş performanslarınınızı değerlendirebileceğiniz bu süreç doğru bilgi ve öngörüyü de size sunarak doğnru kararlar almanıza olanak verir. 

  B2B ve B2C Sistemleri Oluşturmak

  B2B ve B2C Sistemleri Oluşturmak

  B2B kavramı,şirketler için tedarik pazarı anlamına gelmektedir. Bir çok firma online olarak ürün ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duydukları ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilmektedir. B2C iseinternet ortamında ticari firmaların müşterilerine yaptıkları satışları içerir. Burada nihai hedef mevcut ve potansiyel müşterilere yönelik kolay ve uygun maliyetle online satış imkanı sağlamaktır.

  Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri

  Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri

  Gerekli veritabanını oluşturarak müşteri ilişkilerini geliştirmek ve beklentilerini daha iyi analiz edebilmek çok önemlidir. Bu bağlamda, karşılıklı anlayış ve iletişim süreçlerini güçlendirerek elde edilen bilgiler ışığında yeni çalışma stratejileri oluşturuyoruz. 

  Tedarik Zincirleri

  Tedarik Zincirleri

  Müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır.

  Bayi Yönetim Sistemleri

  Bayi Yönetim Sistemleri

  Bayi yönetimi özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından üzerinde durulması gereken süreçlerden biridir. Vira Stratejik Ortaklık olarak daha verimli ve etkin bayi yönetimi sağlayacak bir yapının yaşama geçirilmesini sağlıyoruz. Bu sayede bayi yönetim ekiplerinde izlenebilirlik ve raporlanabilirlik, bayi ziyaretlerinin kayıt altına alınması, takvim ve rotalarının etkin yönetimi, ürün tedarik zinciri, bayilerle operasyonlarını daha otomatik ve hatasız hale getiren bayi portalı ve mobil cihazlar üzerinden yönetilebilen saha operasyonları gibi ana başlıklarda çözümler sunuyoruz. 

  İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

  İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

  İnsan kaynakları yönetimi mevcut insan kaynağının ve yeni alınacakların şirketi hedeflediği noktaya taşıyacak özelliklerde bireyler olmaları yönünde yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, şirket stratejileri ile uyumlu yetkinlikler belirlenir. Şirket hedeflerinin daha kolay gerçekleşmesi, çalışanlar enerjilerini doğru yönde harcadıkları için etkin kaynak kullanımı, çalışanlar için adil bir değerlendirme sistemi yaratılması sağlanır.

  Fabrika Verimliliği Artırımı

  Fabrika Verimliliği Artırımı

  Üretim süreçleri, tedarik zinciri, girdi maliyetleri, insan kaynakları yönetimi ve muhasebesel süreçleri de kapsayan iyileştirme çalışmaları sunuyoruz. İşletmenin zayıf ve güçlü yönlerinin belirlenmesinin ardından fabrika özelinde her alanda verimliliği artırıcı önlemler ve uygulamalar getiriyoruz.  

  Bütçe Yönetim Sistemleri

  Bütçe Yönetim Sistemleri

  Kurum giderlerini esas alarak, oluşturulan bütçe ve harcama kalemlerini belirliyor, belirli zaman dilimleri esasına göre hazırlanıp uygulanan bir idare sistemi oluşturuyoruz. Bu sayede daha kısa zamanda daha düzenli ve kontrol edilebilir bir bütçe yapılanmasına sahip olmanızı sağlıyoruz.