Neler Yapıyoruz
VASSET

VASSET

TTI Success Insights Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz  Vira Değerlendirme Merkezi VASSET kişinin mevcut yetkinlik, yeterlilik ve potansiyelinin yapılandırılmış araçlar kullanılarak ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlayan uygulamaların harmanlandığı bir bütündür.
Değerlendirme Merkezi çalışmaları ile kişinin sahip olduğu yetkinliklerin ve seviyesinin mevcut pozisyona ya da değerlendirileceği yeni pozisyona uygunluğunu tespit eder. Kişiye yapılması gereken yatırımlar noktasında İnsan Kaynakları departmanlarına ve kişinin üst yöneticilerine elde edilen veriler doğrultusunda yönlendirme sağlanmış olur.

Çalışan seçme, yerleştirme, terfi, rotasyon gibi alanlarda kullanılabileceği gibi eğitim ve gelişim programlarının sonuçlarını verilerle desteklemek için de kullanılır.

VASSEST’İN 5N1K’SI…


VASSET NEDİR?

Vira Stratejik Ortaklık’ın kullandığı araçların tamamını ifade eden Assesment Center yani Değerlendirme Merkezi uygulamasıdır.

NEDEN VASSET?


Vasset, Izmir’deki tek TTI Success Insight distüribitör danışmanlık firmasıdır; geçerlilik ve güvenililirlik çalışmaları düzenli olarak yapılan, değerlendiricilerinin devamlı bilgi noktasında güncellendiği Trimextrix değerlendirme aracını kullanılır. Dört bilimli bir ölçme ve değerlendirme aracı olan TriMetrix HD birlikte çalıştığınız insanları tanımanız için dört farklı bakış açısı sunar: davranış tarzlarını, yeteneklerini, kişisel motivatörlerini, algılarını veya karar verme mekanizmalarını inceler.

Vasset araçları psikolog ve ICF onaylı koçlar tarafından kullanılarak ölçülür ve değerlendirilir.
Vasset araçları daha önce bu çalışmaları değerlendirilen ve değerlendirici boyutunda deneyimli danışmanlar ve eğitmenler tarafından hazırlanmıştır.
Vasset güçlü bir rapor alt yapısına sahiptir; kişiye, kişinin yöneticisine ve İnsan Kaynakları departmanlarına çok boyutlu, özel raporlar sunar.

VASSET NASIL ÇALIŞIR?

Vasset’in 6 temel ana aracı bulunmaktadır. Bunlar; 
Trimetrix
Koçluk araçları
Testler
Oyunlar
Mülakat
Vaka çalışmaları ve egzersizlerdir. 
Her ana araç kendi içinde farklı araçlarla zenginleştirilmiştir.

VASSET NEREDE?

Vasset online uygulanan araçlarının yanında, yüz yüze görüşmeler ve uygulamaları içeren hibrit bir yapıda gerçekleşir.
Vasset araçlarının bir kısmı online olarak kişinin internetinin olduğu her yerden ulaşabileceği araçları içerdiği gibi, bir kısmı da Vasset uygulamasını talep eden şirketin belirlediği konumlarda uygulanabilir.


VASSET NE ZAMAN?


Vasset, şirketlerin performans görüşmeleri öncesi ya da sonrasında, terfi süreçlerinde, çalışanın gelişim alanlarını belirlemede, işe alımlarda, hatta bireysel olarak kişinin kendi yetkinliklerinin farkına varmasında, kararlaştırılan zaman diliminde gerçekleşir.

Vasset Uygulamasını talep eden şirketin kullanmak istediği alana ilişkin istediği ve Vassest ekininin de yönlendirebileceği zaman diliminde gerçekleştirilir.

VASSET KİME?


Vasset her düzeyde çalışana uygulanabilir.