Neler Yapıyoruz
VKOD

VKOD

VKOD, şirket yöneticilerinin ve insan kaynakları çalışanlarının temel kodlama becerileri ile dijital kültürlerini geliştirmek üzere hazırlanmış teknoloji tabanlı bir eğitim programıdır. Eğitim süreci 3 temel ayak üstünde yükselmektedir.


Algoritmik Düşünceyi Keşfet
Algoritmik Düşünceyi Algıla
Algoritmik Düşünceyi Uygula


VKOD, yeni yüzyılın yeteneklerini, kodlamanın algoritmik düşünce tabanıyla kazandıran özel tasarlanmış ve deneyimlenmiş modüllerden oluşmaktadır. VKOD Eğitim Programını bitiren çalışanlar, eğitim sonunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmaktadır:
Bilgisayarsız Kod Yazma
VKOD'a özel oyunlaştırılmış eğitim materyalleri ile, algoritmik ve mantıksal düşünmenin temelinin kavraması.
Programlama
Tut-Bırak ve yazarak kodlama yöntemi ile mantıksal ve algoritmik düşünceyi geliştirerek kendilerine ait yazılım, oyun ve animasyonların üretilmesi.
Elektronik
Yazılan kodlarla çalışan projeler üretmeyi ve elektrik devrelerinin nasıl projelerde kullanılabileceğinin öğrenilmesi.
Görsel Tasarım
Üretilen projelerin tasarımlarının yaratıcı bir süreçle kendi görsellerini ve hikayelerini üretebilecekleri tasarım programlarının kullanımı.
Projelendirme
Fikirlerinin kendi yazdıkları kodlar ile çalışan projelere dönüşmesi sürecinde, tüm uygulamalarımızın proje tabanlı olmasıyla kavranması.
Sunum Becerisi
Üretilen, sonuçlandırılan projenin topluluk önünde nasıl aktarılacağı ile ilgili sunum becerisi kazanma ve uygulama.

Sürecimiz:

Bilgisayar kullanarak ve kullanmadan algoritmik düşünmeyi keşfetmeye yönelik oyunlaştırılmış öğrenme deneyimi.
Materyaller ve elektronik ekipmanları tanıma, bilgisayarsız kod yazma, blok programlama.
Keşfedilen algoritmik düşünceyi projelerinde nasıl kullanacağı hakkında temel kazanımların sağlanması.
Yazarak kodlama, görsel tasarım, elektronik kitlerin çalışma prensiplerini öğrenme.
Katılımcıların öğrendikleri kodlama, elektronik ekipman kullanımı, görsel tasarım ve diğer kazanımların takım çalışması ile bir araya getirilmesi.
Takım çalışması, proje tabanlı düşünme, sorumluluk paylaşımı, multi-disipliner çalışma.
Tüm süreçte edinilen kazanımların takım çalışması ve bireysel performanslar ile çıktısı olan projelerin tamamlanması ve sunum becerilerinin geliştirilerek topluluk önünde sunulması.
Sunum becerilerinin kazanılması, çözüm odaklı çalışma, yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerinin geliştirilmesi.