Blog
Alman blockchain prensipleri

Senem Kılıç'ın kaleminden | Senem Kılıç, 09-Mar-2020 tarihinde paylaştı.

Alman blockchain prensipleri

Her ne kadar ülkemizde eski havası kalmasa da blockchain hala iş dünyasının ve hükümetlerin  geleceğin teknolojisine dair önemli tartışma alanlarından biri. Farklı uygulama alanları nedeniyle, teknolojinin ekonomi politikası için büyük önem taşıdığı kabul edilmekte. Bir çok ülke blockchain yatırımları ile diğer ülkelerden ayrışarak teknolojiyi belirleyenlerden olabilmek için ciddi çabalar sarfediyor. Bu ülkelerden biri de elbette Endütri 4.0’ın anavatanı Almanya. 
Alman Federal Hükümeti geçtiğimiz Eylül ayında Blockchain stratejisini açıklayarak 2021 yılına kadar strateji eylem planları dahilinde gerçekleştireceklerini kamuoyuna duyurdu. Bu potansiyele dokunmak için, Alman hükümeti beş eylem alanında önlemler içeren kapsamlı bir blockchain stratejisi yayınladı. Strateji 5 temel ayak üstünde yükselmekte. 

1. İstikrarı sağlamak ve yeniliği teşvik: Finans sektöründe blockchain
2. Olgunlaşan yenilikler: Projelerin ve gerçek laboratuvarların teşvik edilmesi
3. Yatırımların etkinleştirilmesi:Açık, güvenilir çerçeve koşulları
4. Uygulanabilir teknoloji: Dijital yönetim hizmetleri
5. Bilgiyi yayma: Bilgi, ağ oluşturma ve işbirliği

Almanhükümetinin blockchain prensiplerini açıklarken temel amaçları ise rekabet gücünü artırmak Avrupa Birliği’nin temel dinamosu olan Almanya ile diğer AB ülkelerini blockchain platformunda birleştirmek. Ayrıca dijital yatırımları güvenli hale getirerek daha çekici kılmak. Şimdi gelin diğer amaçlara kabaca bir göz atalım:  

• Sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi: Blockchain uygulamalarının kullanımı, federal hükümetin sürdürülebilirlik ve iklim koruma hedefleri ile uyumlu olmalıdır. Federal hükümet potansiyel ve riskleri tanımlayarak bu hedeflere ulaşmak için blockchain çözümleri üretir.
.Adil rekabeti mümkün kılmak:Teknoloji tarafsızlığı ilkesi eyleme rehberlik eder. Teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik mevcut engeller, ilgili olduğu ölçüde ortadan kaldırılır.
• Dijital tek pazarın derinleştirilmesi: Almanya'daki gelişmeler Avrupa Birliği'ndeki gelişmelere ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Almanya, yalnızca dijital tek pazar tamamlandığında küresel olarak rekabetçi kalacaktır.


Alman hükümetinin stratejisi özellikle Endüstri 4.0, Nesnelerin İnterneti, Enerji Yönetimi ve Lojistik alanlarındaki büyük uygulama potansiyelini dikkate almakta. Ancak Almanya içinde hükümetin yeteri kadar hızlı davranmadığı ve gerekli adımları atmadığı yönünde sert eleştiriler de mevcut. En sert eleştiri ise hala blockchain tabanlı tahvil yasasının çıkmaması. İlgili yasanın Almanya’yı blockchain alanında öncü konuma getireceği belirtilirken yasanın bir türlü çıkmaması ise Federal Meclis’teki anlayış eksikliğine bağlanıyor. Sonuç olarak ise, Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht'e eleştirileri artarken,  yasa tasarısı sıkışmış durumda. Özellikle Birlik siyasileri daha hızlı harekete geçme çağrısı yapıyorlar.

PDF Görüntüle