Blog
Daha güzel bir iş dünyası için Hibrid iş gücü ve kurumsallaşma

Senem Kılıç'ın kaleminden | Senem Kılıç, 25-Ara-2018 tarihinde paylaştı.

Daha güzel bir iş dünyası için Hibrid iş gücü ve kurumsallaşma


İş dünyasında değişimin ve dönüşümün çokça konuşulduğu bir yılı daha geride bıraktık. İnsan kaynakları alanında dijital dönüşümün etkileri ve getirileri kendini her geçen gün daha fazla hissettirirken ülkemizdeki şirketlerde bu dönüşüme ayak uydurabilmek ve çağlarını yakalayabilmek adına önemli adımlar atıyor. Önümüzdeki 2019 yılında da şirketlerin bu alanda büyük çaba sarf edeceklerini söylemek yanlış olmaz. 

Yapılan araştırmalar insan kaynakları alanında Türkiye’de en çok önem verilen 10 konu başlığı arasında üst düzey yöneticilerin fonksiyonlar arası iş birliği yapması, veri kaynaklı fırsat ve riskler, 21. yüzyıl kariyer olanakları ve çalışan mutluluğu konularının öne çıktığını gösteriyor. Özellikle Deloitte’nin 2018 Haziran’da yayımladığı araştırma kapsamında düzenlenen ankete verilen cevaplar mevcut beklentileri yanıtlamada oldukça yol gösterici. Ankete yanıt verenlerin ezici çoğunluğu üst yönetim kademesinde ekibe dayalı, disiplinlerin ötesine geçen ve karmaşık sorunları çözmeye yönelik tam bir uyuma ihtiyaç duyulduğuna işaret ediyor. Globalde ve Türkiye’de katılımcıların %85’i bu trendi önemli ya da çok önemli olarak niteliyor. Ancak kurumun başarısı için şart olsa da, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 79’u (globalde %73’ü) üst düzey yöneticilerinin düzenli bir iş birliği içinde olmadığını ifade ediyor. Araştırmada diğer çok önemli bir bulgu ise dijital dönüşümle hayatımıza giren yapay zeka ve robotik teknolojiler in mevcut iş gücüne adaptasyonu, entegre çalışma ortamı ve yen i teknolojilerin odağında hibrid iş gücü yönetimi konuları ise, Türkiye’deki katılımcıların kurumlarını en hazırlıksız gördükleri alanların başında geliyor.

Peki ülkemiz çalışanları niçin üst düzey yöneticilerin düzenli iş birliği içinde olmadığını düşünüyor ve hibrid iş gücü yönetiminde firmalarını hazırlıksız görüyor? Diğer bir soru ise bu algıyı kırmak mümkün mü? 


Düzenli iş birliğinin olmazsa olmazı şirketlerde yetki sınırlarının kesin hatlarla çizilmesi ve departmanlar arası fikir işbirliğinin sorunsuz işlemesidir. Kısaca kurumsal dönüşümün doğru bir şekilde yapılması ve bu dönüşümün en alttaki birimlerde çalışanlardan en üst düzeydeki yöneticilere kadar özümsenmesidir. Ancak ülkemizde çalışanların ve yöneticilerin kurumsal dönüşüme gösterdikleri direnç, departmanlar arasındaki çekişme ciddi sorunlara yol açmakta. Bu da topyekun işbirliği gerektiren dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerin sekteye uğramasına neden olmakta. 
Ülkemizdeki KOBİ’lerin yaklaşık yüzde 90’ının aile şirketi olduğunu ve hala bir çoğunun aile anayasası bulunmadığını göz önünde bulundurduğumuzda kurumsallaşmayı ne denli başarabildiğimizi de anlamış oluyoruz. Aile için sorunların doğrudan şirketlere yansıması ve şirket yönetiminin güç mücadelesinde bir cepheye dönüşmesi çalışanları da birebir olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan biri. Bir de bu denkleme profesyonel yöneticiler katıldığında dönüşüm adeta bir hayale dönüşmekte. 

Kurumsallaşma sürecinin başlıca dönüşüm odakları; şirket sahiplerinin yöneticiliği profesyonellere devretmeleri, idarecilerin yönetici yeteneklerinin geliştirilmesi ve, kişisel akıldan kolektif akla geçilmesi ve organizasyon, iş modeli, fonksiyonlar, rol dağılımları, iş akış ve süreçleri ile prosedürlerin iki dudak arasından kurtarılmasıdır. Diğer yandan şirketleri sistem içerisinde iyileştirilen ve sonuçları analitik ortamda izlenen dinamik bir yenileşme sürecine kavuşturulma gerekmektedir. Ancak bu iyileştirmeleri yatıktan sonra yöneticiler arasında uyumu elde edebilir ve dijital dönüşümün getirdiği hibrid iş gücü yönetimlerini uygulamaya başlayabiliriz. Aksi takdirde aile içi çekişmelerin ve yöneticiler arası güç savaşlarının arasında zayıflayan şirketler ve mutsuz çalışanlar daha uzun süre gündemimizi işgal etmeye devam edecek. 

2019 yılında çok daha iyi bir iş ortamında hayatımızı sürdürmek ve ekonomimizi geliştirmek dileğiyle… Mutlu yıllar!!!

PDF Görüntüle