Blog
İyi bir lider olmak için ''Big Düşünün''

Senem Kılıç'ın kaleminden | Senem Kılıç, 09-Şub-2018 tarihinde paylaştı.

İyi bir lider olmak için ''Big Düşünün''

Alışageldiğimiz dünya hızla değişiyor. Bu değişimin başlıca etkeni insanlık tarihi boyunca olduğu gibi elbette yine insan. Gücü elinde bulunduran ve yeni baştan şekillendiren küçük azınlık teknik gelişmeleri de yanına alarak ekonomi diye adlandırdığımız oyunun kurallarını yeniden belirlerken, piyasanın özgün dinamikleri ise kendini belirleyenlerden bağımsızlaşma yolunda direnç gösteriyor ve asıl oyun kurucunun kendisi olduğunu söylüyor.

Diğer yandan kıran kırana geçen teknoloji mücadelesi sonucunda elde edilen yeni buluşlar ve dijitalelşen dünya, dijital dünyanın hayatımıza yansıması sosyal medya ve diğer fenomenler de işi hem daha basit kılarken hem de hiç olmadığı kadar karmaşıklaştırıyor. Gündelik hayatta işinde gücünde olan sıradan insalar ise karşılaştığımız bu yenilikleri ve değişime nasıl ayak uyduracağını düşünüyor. Üstelik bu kafa karışıklığı sadece insanlara has bir durum değil. Kurumlar ve şirketler de bu kafa karışıklığından büyük oranda nasibini almış durumda.

Batmaz denilen dünya devleri okyanusun sularına gömülen dev fırkateynler gibi batarken, üniversiteden daha mezun olmamış gençlerin kurdukları küçük şirketler bir anda dünya devine dönüşüyor. Kısaca söylemek gerekirse olağanüstü bir hal döneminden geçiyoruz ve hepimiz bu olağanüstü halden etkilenmeden istikrarlı bir şekilde işimizi devam ettirmek istiyoruz. Ama bunu nasıl yapacağımızı ise çoğu zaman bilemiyoruz. Bu da tam bir belirsizlik ortamının doğmasına neden oluyor.

İş dünyasındaki bu belirsizlik ortamı dinamo etkisi görerek kurumları dış iişkilerinde ve iç yapılanmalarında başa çıkamayacakları sorunlara götürüyor. Belirsizlikler istikrarsızlığı, istikrarsızlık ise güvensizliği beraberinde getiriyor. Peki şirketler bu belirsizliği nasıl aşabilir?

Yukarıdaki sorunun cevabı aslında çok basit: Etkin liderlik ve doğru yönetimle. O zaman şu şekilde devam edelim...

LİDERLİK ARTIK ÇOK DAHA KOMPLEKS

Geçtiğimiz 50 yılda iş dünyası pek çok yönetim modeli ile karşılaştı. Tüm bu yönetim modellerinin ise üç esası bulunuyor: Verimlilik, ilişkiler ve kalite. 50 yılın ardından geldiğimiz noktada, küreselleşmenin neden olduğu hızlı rekabet ortamında gelişim yönetimini kavrayamayan, stratejilerini yenilemeyen ve hatta değişimi tehdit olarak algılayan organizasyonların yaşama şanlarının bulunmadığı artık yerleşik bir olgu. Bu gerçeklikten hareketle; insanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekten yaralanmanın en değerli kaynak olduğu günümüz iş dünyasında liderlik de basit bir lider-izleyen ilişkisinden sıyrılarak çok daha kompleks bir hale geldi. Artık organizasyonlarda lider konumda bulunan insanların gerçek bir lidere dönüşmesi için gerekli düşünce sistemini içselleştirmesi şart. Biz bu düşünce sistemini ise ''BİG Düşünme'' olarak isimlendiriyoruz.

BİG Düşünme deyince bir çoğumuzun aklına ilk olarak büyük düşünme geliyor. Sıfırdan bir kurumu alıp, uçuk fikirlerle dünya devleri arasına sokmaya kadar da varıyor bu. Başarılamayanı başarmak, kimsenin düşünmediğini akıl etmek vs... Oysa big düşünmek apayrı bir kavram ve ayakları çok daha yere sağlam basmakta. BİG Düşünme kelimedeki harflerin açılımından oluşuyor. B harfi belirsizlikleri yönetmeyi, İ harfi istikrarsızlığı yönetmeyi, G harfi ise güvensizliği yönetmeyi içeriyor. Kısaca tam da zamanımızdaki belirsizlikler sonucunda organizasyonlarda meydana gelen istikrarsızlığı ve güvensizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

BİG Düşünmenin sonuç alması organizasyonlar içinde yer alan tarafların birbireriyle etkin iletişim kurmalarından ve kurumdaşlık kültürünün oluşmasından geçiyor. Kurumdaşlık kültürü oluşmuş organizasyonlarda ortak hedefler tüm paydaşlar tarafından içselleştirilirken, organizasyonun başarısı aynı zamanda paydaşların da başarısına dönüşüyor. Diğer yandan ise organizasyonun yaşadığı belirsizlikler ve istikrarsızlıklar el birliğiyle aşıldığı zaman gerçek kurum kültürü oluşuyor, ve çalışanlar arası güven oturuyor. Bunun için de tüm süreçleri doğru yönetmek önem taşıyor. Özetlemek gerekirse liderin koyduğu hedefler tüm çalışanların hedefi haline geldiği anda ve ıskıntılar hep beraber el birliğiyle aşılmak için yola çıkıldığında orada gerçek bir lider ve başarılı bir organizasyon bulunuyor. Liderin hedefinin tüm çalışanların hedefi olması ise liderin iletişim ve yönetim gücünden geçiyor. Kısaca BİG Düşünmekten.

MOTİVASYONU SAĞLA, İNSİYATİF KULLANDIR

Söylemesi her ne kadar basit olsa da bir liderin organizasyon içinde etkin iletişim kurması ve güvensizliği ortadan kaldırması bir çok etkene bağlı. Özellikle de iletişimin bin bir kanalının olduğu ve insanların günde binlerce veriye maruz kaldığı günümüz dijital dünyasında. Ancak öyle bir ayrıntı var ki; tüm çalışanları en büyük motivasyon kaynağı da o. Çalışanların kendini önemli histemelerini sağlamak. Çalışanlar kendilerini önemli hissettiklerinde motivasyonları yükselir ve gerektiğinde insiyatif almaktan çekinmezler. İnsiyatif almaları ise işlerin çok daha hızlı ve doğru şekilde yapılmasını sağlar. Doğru kararın ve hızın her şey olduğu günümüzde elinizdeki çalışanlar da doğru işleyen bir makinenin dişlileri haline gelirler.

Siz de kurduğunuz organizasyonun doğru işlemesini ve günümüz dünyasında başarılı bir şekilde ayakta kalmasını istiyorsanız gerçek bir lider olmak zorunda olduğunuzu asla unutmamalısınız. Çalışanlara para ödediği için zorla iş yaptıran bir yönetici olmaktansa, onları motive eden, iletişimi güçlü, onlara öğreten ve onların görüşlerine saygı duyan bir lider olmalısınız. Unutmayın ki yönettiğiniz geminin dev dalgaların arasında hasar görmesini istemiyorsanız tüm tayfalarınıza ihtiyacınız var ve bazen bir tayfanızın isteksizliği tüm geminin batmasına yol açabilir. O zaman BİG Düşünün ve istikrarsızlık yaşamamak için belirsizlikleri ortadan kaldırarak güveni sağlayın. Göreceksiniz ki, tüm taraflar çok daha memnun bir halde işine dört kolla sarılacak.  

PDF Görüntüle