Blog
Yönetici değil, Lider olun!

Senem Kılıç'ın kaleminden | Viraakademi, 25-Ara-2018 tarihinde paylaştı.

Yönetici değil, Lider olun!


Başarılı bir yönetici artık başarılı bir lider de olmak zorundadır. Günümüzde özellikle çok departmanlı firmalarda yönetici enflasyonu yaşanıyor. Kimi teknik kimi de yönetimsel anlamda önemli sorumluluklar alıyor. Üstlerine hesap veren ve altlarında çalışan personele karşı da sorumlu olan bu yöneticilerin aldıkları kararlar zamanla sorgulanıyor.

Rekabetin getirdiği iş yükü, müşterilerin yoğun talepleri, işleri yetiştirme çabası daha çok hızlanmayı ve daha çok hata yapma riskini de otaya koyuyor. Bu nedenle bir yöneticinin aynı zamanda iyi bir lider olması gerçeği de bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.

Her müşterinin kendisini özel hissetmeyi beklediği günümüzde çalışanlar da aynı şekilde motivasyon bekliyor. Adalet, güven ve aidiyet duygusunun ön planda olduğu şirketlerde ister beyaz isterse de mavi yakalı olsun her personel olumlu anlamda motive oluyor ve verimliliği de artıyor.

Bunların sonucu olarak klasik bir yöneticiden çok, işi ne olursa olsun lider profili çizen yöneticiler her zaman daha başarılı oluyor. Burada da yönetici olmakla, lider olmak arasında ne fark vardır? sorusu akla geliyor.

DOĞRUYU ARAYIN

Liderler özgüvenleri yüksek olduğu için zamanla kendi aldıkları kararları da sorgular. Alınan kararlarda başkalarının da görüşüne başvurmaktan korkmaz, doğruyu bulmak için çalışırlar. Yaratıcı düşüncenin ve pratik olmanın değerini bilirler. Yıllardır yapılan bir işin kısa yolunu bulmaya çalışır, bunu kendinden başkası bulursa da onunla rekabet etmek yerine onu ödüllendirir.

İLETİŞİM KURUN

İletişimin iş dünyasının temel anahtarlarından biri olduğunun bilincindedirler. Kendinden büyük küçük herkesle saygı çerçevesinde iletişim halinde olurlar. Elde ettikleri bu bilgi akışıyla da günlük iş süreçlerine daha hakim olurlar. Liderler yalnızca emir verip işin sonucunu takip etmez, bizzat sürecin içinde yer alarak insanları harekete geçirebilen bir yapıya sahiplerdir. Böylelikle 'yanınızdayım' mesajı da vererek çalışanlar için bir güven unsuru oluştururlar.

PERSONELİ DESTEKLEYİN

Davranış biçimini koşullara, gruba ve çalıştığı personelin kişisel özelliklerine uydurabilen liderler, onları destekler ve gerektiğinde de fırsat verir. İletişim tek taraflı kurulamaz. Bu nedenle lider, birlikte çalıştığı kişilere sadece iş talep etmemelidir. Ayrıca duygularını ve beklentilerini de önemsemeli ve onlara kulak vermelidir.

ORGANİZASYON BECERİNİZİ YÜKSELTİN

Lider olabilmenin önemli şartlarından biri de organizasyon yapabilmektir. Gerekli iş bölümünü doğru kişilere paylaştırmalı, bu paylaşımın takipçisi olarak var olan sorunlara anında müdahale edebilmelidir. Bu nedenle gerek üst yönetimi gerekse de personeli iyi tanıyıp analiz edebilmelidir.

İletişimde her zaman doğru mesajları vermek önemlidir. Bunun için verilen mesajların doğru açık ve kolayca anlaşılabilir olması da yapılacak birçok hatayı engelleyecektir.

GÜVENİLİR OLUN

Lider yöneticilerin en önemli özelliklerinden bir diğeri de güvenilir olmasıdır. Verdiği sözlerin arkasında duran ve adalet duygusunu diğer çalışanlara geçirebilen, haksızlıklara risk alma pahasına müdahale eden yöneticiler arkalarından kitleleri de sürüklemeyi başarırlar.

Çatışmayı çözmek liderin iletişim becerisine bağlıdır. Önce çatışmanın gerçek nedenini anlaması, nedenin çözümüne ilişkin doğru kararları vermesi gerekir. Bunları yaptıktan sonra tümünü doğru aktarabilmesi ve anlatabilmesi ise en az bunlar kadar önemlidir.

PDF Görüntüle