Blog
Dijital Dünyanın Amiral Gemisi: “Venedik Zaman Makinesi”

Virainsider | Senem Kılıç, 22-Mar-2019 tarihinde paylaştı.

Dijital Dünyanın Amiral Gemisi: “Venedik Zaman Makinesi”


Geleceğe giden yolda geçmişten ne kadar faydalanabiliriz?
Ya da geçmişi geleceğimiz için ortak bir kaynak haline getirebilir miyiz? 

Toplumların oluşmasındaki en büyük etken ortak tarih ve kültür birikimidir. Gelişmiş toplumlara baktığımızda tarihlerini ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmak için tarih yazıcılıklarını kendilerinin üstlendiğine ve geleceğe giden yolda bu iki bilinçlerini geliştirerek ilerlediklerine şahit oluruz.  

Bu yazımda size Avrupa Birliği'nin tarih yazıcılığını bambaşka bir boyuta nasıl taşıdığını aktaracağım. Yazımızın konusu, Venedik Zaman Makinesi. Venedik Zaman Makinesi'nin resmi internet sayfasına girdiğinizde şöyle bir ibare ile karşılaşıyorsunuz: Avrupa tarihini yeniden tarıyor. 

Projenin uzun adı “Zaman Makinesi FET Amiral Gemisi”. Oldukça iddialı bir isim. Proje kapsamında Avrupa Tarihi'nin 2000 yılını gösteren büyük ölçekli bir simülatör inşa edilerek, milyonlarca arşiv ve büyük koleksiyon dijital bir bilgi sistemine dönüştürülüyor ve bugüne kadar alanındaki en büyük veri havuzu oluşturuluyor. Oluşturulan bu kaynağa ise kültürel, ekonomik ve toplumsal etkiye sahip olacak geleceğin ortak kaynakları olarak bakılıyor. Proje zaman içinde gezinmeyi kolaylaştıran benzersiz bir 4D BT teknolojisi geliştiriyor.

Proje, Avrupa'da 32 ülkede halihazırda 225 ortaklı geniş bir kapsama alanına sahip. Proje kapsamında insanlığın en büyük hazinelerinden olan otak kültür mirası, Avrupa'nın en değerli politik, ekonomik ve sosyal varlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Bilim ve Teknoloji'nin gücü, araştırma, eğitim, yeni uygulamalar ve buna bağlı olarak ekonomi ve toplum üzerindeki etkileriyle de kültürel mirasın korunmasını sağlıyor.


AVRUPA TARİHİNİN 2000 YILINI HARİTALAMAK

Nisan 2016'da Avrupa Komisyonu'nun dikkatine sunulan Venedik Zaman Makinesi Avrupa'nın dört bir yanından gelen araştırma ekiplerini ve yaklaşık 200 kurumun katılımını bir araya getiriyor.

Bu geniş katılımlı konsorsiyum, kültürel mirasın büyük ölçekte taranması, analiz edilmesi, erişilmesi, korunması ve iletilmesi için yeni teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu dijital miras sayesinde elde edilen veriler, çoğu Avrupa kentinin tarihsel evrimine ışık tutuyor ve geçmişle gelecek arasındaki ekonomik, kültürel ve göç bağlantılarının yeniden inşasına da kaynaklık ediyor.

AVRUPA'NIN ORTAK TARİHİ YAZILIYOR

Projenin sunacağı en büyük avantajların başında ise makine görüş algoritmalarını kullanarak belgelerin işlenmesi, içeriklerinin bölümlendirilmesi, indekslenmesi ve kopyalanmasındaki kolaylıklar geliyor. Sonuç olarak veritabanı, web üzerinde aradığımız diğer belgeler gibi aranabilir hale getirmek için kullanılıyor.

Dökümanlardan elde edilen bilgi ağları, bugüne dek geçmiş hakkında inşa edilmiş en büyük ve birbiriyle bağlantılı veri kütlesini oluşturuyor.


Diğer yandan dijital hale getirilen geçmişin bu büyük verileri, tarihsel gerçekler hakkında orjinal simülasyonlar yaratarak gerçeklere daha kolay erişebilmemize de olanak sağlayacak.

Yeni teknolojiler ve bilgisayarların yanı sıra artırılmış gerçeklik arayüzleri ve diğer araçlar, 2000 yıllık Avrupa tarihinin kesintisiz bir şekilde gözler önüne serilebilmesi için zaman perdesini aralayacak. Binlerce zaman yolcusu projeye katılmaya, verileri ve algoritmaları tasarlamaya ve sonuçta belli bir dereceye kadar Avrupa'nın ortak tarihini yazmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Bu yaklaşım, diğer şehirlere, topluluklara ve dünyanın bölgelerine uygulanabilir.

VENEDİK'TEN KARADENİZ LİMANLARINA

Venedik Zaman Makinesi projesi Princeton, Stanford, Columbia ve Londra Üniversiteleri'nden bilim insanlarının dahil olduğu üzere uluslararası bir yönetim kuruluna sahip.

Venedik Zaman Makinesi, arşivlerden faydalanarak sayısallaştırma ve makine öğrenimi kavramlarıyla birlikte ele alınan kenti, zaman içinde yeniden inşa etmek için kullanılıyor.

Proje, Venedik'ten Hollanda'ya ve Almanya'ya hatta Karadeniz'in limanlarına kadar sanatsal, ticari ve kültürel  dolaşımı yeniden haritalandırarak tarihin eksik sayfalarını da mekansal ve zamansal olarak tekrar yazıyor. 

ORTAK MİRAS

Venedik Zaman Makinesi ile üretilecek projeler, gelecek nesillere ortak değerler ve ortak bir tarih mirası bırakabilmek adına atılmış çok önemli bir adım. Bu miras, geçmişin zenginliğini geleceğin teknolojisi ve bilimin ışığıyla harmanlayarak benzersiz fırsatlara da kaynaklık edecek. Geleceğin dünyasını oluşturmak için geçmişten elde edilecek bilgilerin sağlayacağı doneler, tüm insanlık adına en büyük kazanımlardan birisi olacak. 

Ne diyelim? Darısı başımıza....Belki biz de Anadolu'nun Avrupa'dan çok daha köklü ve zengin tarihini dijital ortamda yeniden yazarak çocuklarımıza bırakabiliriz. Aksi halde tarihi yazanlar kendi yazımlarını bize dayatır ve biz de tarihimizi bugün olduğu gibi yine yabancı kaynaklardan okumak zorunda kalırız. 

PDF Görüntüle