Blog
Viraİnsider Haziran 2018

Virainsider | Viraakademi, 19-Haz-2018 tarihinde paylaştı.

Viraİnsider Haziran 2018


İçinde bulunduğumuz şartlar ve iş koşulları her geçen gün değişiyor. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm zaman ve mekan ayrımını ortadan kaldırırken, çalışanların da kendilerini bu duruma adapte etmeleri gerekiyor. Üretim süreçlerine hakim olan otomasyon sistemleri ve robotik teknolojiler bir taraftan insan gücüne duyulan ihtiyacı gün be gün azaltırken, diğer taraftan dijital dönüşümle birlikte doğan yeni iş kolları cazip fırsatlar sunuyor. 

Değişim ve dönüşüm artık her sektörün en öncelikli konusu. Buradaki asıl önemli soru ise dönüşümün nasıl gerçekleşeceği ve insanın bu dönüşümün ardından nerede konumlanacağı. 

Biz de Vira Stratejik Ortaklık olarak, çalışanların bu yeni koşullarda yerlerini sağlamlaştırmak adına ne yapmaları gerektiğini ele alıyor ve detaylı bir şekilde inceleyerek yön gösterici olmaya çalışıyoruz. 

Bu bağlamda ViraInsider'ın bu ayki ana başlığını insan kaynakları ve dijitalleşmenin insan kaynaklarına yansımalarına ayırdık. Deloitte'nin yayınladığı 2018 Yılı İnsan Kaynakları Trendleri Raporu üstünden kurumların mevcut durumunu ve bu alanda karşılabilecekleri zorlukları masaya yatırdık. Ayrıca dijitalleşmenin insan kaynakları departmanlarına sağladığı 4 faydayı da sizler için derledik.

PDF Görüntüle