Öner ASLAN

Öner ASLAN

Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Planlaması Uzmanı

Öner ASLAN

Resmi ve özel ogretim kurumlarının,çağın gereklerine ve bagli olduğu mevzuat çerçevesinde geliştirilmesi icin denetim ,rehberlik ve eğitim çalışmaları. Bu bağlamda özel öğretim kurumlarının açılış, nakil, devir, dönüşüm, kapanma iş ve işlemleri. Disiplin hukuku hakkında bilgilendirme. İ Yönetici, öğretmenler ve diğer çalışanların karsilastigi sorunlar ve çözüm önerileri.